Lô đề 2 - 3 (2D, 3D) gồm đề 2D giải 7, đê 3 số giải 6, đề 3 số và bao lô 3 số, tỷ lệ cược lần lượt là 1:24, 1:41.2, 1:288, 1:788, các số cho lô đề 2D là chữ số từ 0 đến 99 và 3D là 3 chữ số từ 100 đến 999.